İktisat FakültesiMaliye

Maliye

Akademik Kadro

Turkay Berksoy

Turkay Berksoy

Maliye Teorisi Bilim Dalı / Prof. Dr. 

Çalışma Alanları: Kamu Ekonomik Kesimi Analizi, Kamu Harcamaları Teorisi, Kamu Gelirleri Teorisi

E-posta / Web Sitesi / Oda: 313 - Dahili: 1313 

Aysegul Mutlu

Ayşegül Mutlu 

Maliye Teorisi Bilim Dalı / Prof. Dr. 

Çalışma Alanları: 

E-posta / Web Sitesi / Oda: 306 - Dahili: 1306 

Ayse Guner

Ayşe Güner

Maliye Teorisi Bilim Dalı / Prof. Dr. 

Çalışma Alanları: Maliye Teorisi, Yerel Yönetimler Maliyesi, Vergilerin Ekonomik Etkileri

E-posta / Web Sitesi / Oda: 306 - Dahili: 1336 

Erdogdu

M. Mustafa Erdoğdu

Mali İktisat Bilim Dalı / Prof. Dr. 

Çalışma Alanları: Uluslararası Siyasal İktisat, Sürdürülebilir Kalkınma, Sanayi Politikası, Davranışsal Maliye

E-posta / Web Sitesi / Oda: 304 - Dahili: 1304

Gulay Akgul Yilmaz

 

Gülay Akgül Yılmaz

Maliye Teorisi Bilim Dalı / Prof. Dr. 

Çalışma Alanları: Vergi Uyumu, Türkiye ve AB Vergi Politikaları, Toplumsal Cinsiyet Esaslı Bütçeleme, Sağlık Harcamaları, Kayıtdışı Ekonomi, Kamu Kesimi Finansmanı

E-posta / Web Sitesi / Oda: 307 - Dahili: 1337

 

Mustafa Celen

Mustafa Çelen

Mali İktisat Bilim Dalı / Prof. Dr. 

Çalışma Alanları: Maliye Politikası, Kamu Borçlanması, Yolsuzluk Ekonomisi, Yerel Yönetim Borçlanması

E-posta / Web Sitesi / Oda: 307 - Dahili: 1307

Erkan Aydin

Erkan Aydın

Mali Hukuk Bilim Dalı / Prof. Dr. 

Çalışma Alanları: 

E-posta / Web Sitesi / Oda: 308 - Dahili: 1308

Mehmet Ali Ozbudun

Mehmet Ali Özbudun

Mali İktisat Bilim Dalı / Doç. Dr. 

Çalışma Alanları: 

E-posta / Web Sitesi / Oda: 308 - Dahili: 1338

Bumin Dogrusoz

A. Bumin Doğrusöz

Mali Hukuk Bilim Dalı / Yrd. Doç. Dr.

Çalışma Alanları: Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Türk Vergi Sistemi

E-posta / Web Sitesi / Oda: 309 - Dahili: 1309

Ezhan Dogrusoz

M. Ezhan Doğrusöz

Mali Hukuk Bilim Dalı / Yrd. Doç. Dr.

Çalışma Alanları: Vergi yargısı, Vergi Ceza Hukuku

E-posta / Web Sitesi / Oda: 309- Dahili: 1339

Engin Can

Engin Can

Maliye Teorisi Bilim Dalı /  Yrd. Doç. Dr. 

Çalışma Alanları: Kamu Harcamaları, Vergi Teorisi, Özel Tüketim Vergileri, Katma Değer Vergisinde Etkinlik ve Adalet, Bütçe Uygulamaları, Bütçe Politikası, Bütçe Sistemleri, Devlet Borçları, Borç Yönetimi, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Politikası, Özelleştirme

E-posta / Web Sitesi / Oda: 304 - Dahili: 1304

Kemal Cebeci

Kemal Cebeci

Maliye Teorisi Bilim Dalı /  Yrd. Doç. Dr. 

Çalışma Alanları: Vergi Politikası, Turizm, Turizm Politikaları, 

Politik İktisat, Kurumlar Vergisi, AB Vergi Politikaları

E-posta / Web Sitesi / Oda: 312 - Dahili: 1312

Ozkan Zulfuoglu

Özkan Zülfüoğlu

Mali İktisat Bilim Dalı /  Yrd. Doç. Dr. 

Çalışma Alanları: Regülasyon, Vergi Politikası, Maliye Politikası

E-posta / Web Sitesi / Oda: 316 - Dahili: 1316

Irem Berksoy

İrem Berksoy

Mali Hukuk Bilim Dalı /  Yrd. Doç. Dr. 

Çalışma Alanları: Vergi Hakkının Sınırları, Mali Demokrasi

E-posta / Web Sitesi / Oda: 309 - Dahili: 1309

Basar Soydan

Başar Soydan

Mali Hukuk Bilim Dalı /  Yrd. Doç. Dr. 

Çalışma Alanları: Vergi Hukuku, Türk Vergi Sistemi, Vergi Denetimi, Vergi Yargısı

E-posta / Web Sitesi / Oda: 316 - Dahili: 1346

Funda Tuncel

Funda Tunçel

Mali Hukuk Bilim Dalı /  Öğr. Gör. Dr. 

Çalışma Alanları: Vergi Hukuku, Vergi Planlaması, Vergi Denetimi, Vergi İcra Hukuku

E-posta / Web Sitesi / Oda: 312 - Dahili: 1342

Halit Fikir  

Halit Fikir

Mali İktisat Bilim Dalı /  Öğr Gör. Dr. 

Çalışma Alanları: Vergi Mevzuatı ve Uygulamaları, İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Devlet Bütçesi

E-posta / Web Sitesi / Oda: 312 - Dahili: 1312

Fatma Turna  

Fatma Turna

Mali Hukuk Bilim Dalı /  Arş. Gör.

Çalışma Alanları: Vergi Hukuku, Türk Vergi Sistemi

E-posta / Web Sitesi / Oda: 310 - Dahili: 1310

 

İsmihan Duran

Maliye Teorisi Bilim Dalı /  Arş. Gör.

Çalışma Alanları: Kamu Maliyesi, Vergi Teorisi, Kamu Bütçesi

E-posta / Web Sitesi / Oda: 310 - Dahili: 1340

Dilek Akbas Akdogan  

Dilek Akbaş Akdoğan

Maliye Teorisi Bilim Dalı /  Arş. Gör.

Çalışma Alanları: Maliye Teorisi, Maliye Politikası, Enerji Politikası, Sosyal Politika

E-posta / Web Sitesi / Oda: 310- Dahili: 1310
Burak Kozali  

Burak Kozalı

Maliye Teorisi Bilim Dalı /  Arş. Gör.

Çalışma Alanları: Kamu Ekonomisi, Vergi Politikası, Mali Psikoloji, Çevre Politikası ve Ekonomisi, Ulaştırma Politikası ve Ekonomisi, Ar-Ge Faaliyetleri Vergi Teşvikleri

E-posta / Web Sitesi / Oda: 311 - Dahili: 1311

Aykut Aydin  

Aykut Aydın

Mali İktisat Bilim Dalı /  Arş. Gör.

Çalışma Alanları: 

E-posta / Web Sitesi / Oda: 310 - Dahili: 1340

Mehmet Sadik Aydin  

Mehmet Sadık Aydın

Maliye Teorisi Bilim Dalı /  Arş. Gör.

Çalışma Alanları: Maliye Teorisi, Kamu Ekonomisi, Vergi Teorisi ve Politikası, Kamu Gelirleri, Eğitim Ekonomisi, Kamu Harcamaları, Vergi Uyumu

E-posta / Web Sitesi / Oda: B207- Dahili:

Alp Bayhanay  

Alp Bayhanay

Maliye Teorisi Bilim Dalı /  Arş. Gör.

Çalışma Alanları: Politik Ekonomi, Enerji Ekonomisi, Yenilenebilir Enerji, Sürdürülebilir Büyüme

E-posta / Web Sitesi / Oda: - Dahili: -

Ahmet Faruk Mustakoglu

Ahmed Faruk Muştakoğlu

Maliye Teorisi Bilim Dalı /  Arş. Gör.

Çalışma Alanları: Maliye Teorisi, Yerel Yönetimler Maliyesi, Yönetimlerarası Mali İlişkiler, Vergi Teorisi ve Politikası

E-posta / Web Sitesi / Oda: 316 - Dahili: 1316

 Onur Sezer

Onur Sezer

Mali Hukuk Bilim Dalı /  Arş. Gör.

Çalışma Alanları: Vergi Yargılaması Hukuku, Vergi Uyuşmazlıkları, Deniz Ticareti Hukuku, Vergi Hukuku, Türk Vergi Sistemi

E-posta / Web Sitesi / Oda: - Dahili:

 Elif Akgun

Elif Akgün

Maliye Teorisi Bilim Dalı /  Arş. Gör.

Çalışma Alanları: Maliye Teorisi, Çevre Ekonomisi

E-posta / Web Sitesi / Oda: 311- Dahili: 1311

 Hikmet Dersim Yildiz

Hikmet Dersim Yıldız

Maliye Teorisi Bilim Dalı /  Arş. Gör.

Çalışma Alanları: Bütçe ve Mali Planlama

E-posta / Web Sitesi / Oda: B207 - Dahili:

 eda mutlu serter

Eda Mutlu Serter

Mali Hukuk Bilim Dalı /  Arş. Gör.

Çalışma Alanları: Vergi Hukuku, Uluslararası Vergi Hukuku, Mali Hukuk, Kurumların Vergilendirilmesi

E-posta / Web Sitesi / Oda: 311 - Dahili: 1311

Bu sayfa Maliye tarafından en son 24.11.2017 11:17:42 tarihinde güncellenmiştir.