Etkinlikler

 

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi 2018-2019 akademik yılı açılışı ve Maliye Bölümü 1. sınıf öğrencileri için oryantasyon toplantısı 17 Eylül 2018 tarihinde Maliye Bölümü Öğretim Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Etkinlik fotoğrafları için tıklayınız.

 

28 Eylül 2016 tarihinde yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizle tanışmak ve Maliye Bölümü'nü tanıtmak amacıyla Maliye Bölümü Öğretim Üyelerinin sunumuyla Oryantasyon toplantısı düzenlenmiştir. 

Etkinlik fotoğrafları için tıklayınız.


MALİYE SÖYLEŞİLERİ KAPSAMINDA YAPILAN ETKİNLİKLER

 

Maliye söyleşileri etkinliği kapsamında 06.12.2016 tarihinde Dr. Öğr. Üy. İrem BERKSOY'un sunumuyla "Ulusal Zenginliğin Kullanılışı Üzerinden Demokrasi Analizi" konulu söyleşi düzenlenmiştir.

 

Etkinlik  afişi için tıklayınız. 

Maliye söyleşileri etkinliği kapsamında 01.11.2016 tarihinde  Prof. Dr. Erkan AYDIN'ın sunumuyla "Türkiye'de Vakıfların Vergilendirilmesi" konulu söyleşi düzenlenmiştir.

 

Etkinlik  afişi için tıklayınız.Maliye söyleşileri etkinliği kapsamında 11.04.2016 tarihinde  Prof. Dr. Mustafa ÇELEN ve Dr. Öğr. Üy. A. Bumin DOĞRUSÖZ'ün sunumuyla "Vergi Usul Kanunu Tasarı Taslağı’nın Değerlendirilmesi" konulu söyleşi düzenlenmiştir.

 

Etkinlik  afişi için tıklayınız.

 

 

Maliye söyleşileri etkinliği kapsamında 23.02.2016 tarihinde  Prof. Dr. Sacit Hadi AKDEDE'nin sunumuyla "İllerin Siyasi Yapıları ve Vergi Gelirleri" konulu söyleşi düzenlenmiştir.

 

Etkinlik  afişi için tıklayınız.


 

Maliye söyleşileri etkinliği kapsamında 08.02.2016 tarihinde  Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL 'in sunumuyla "Avrupa Birliği Vergi Reformları ve Büyüme Dostu Vergileme" konulu söyleşi düzenlenmiştir.


Etkinlik  afişi için tıklayınız.

Etkinlik fotoğrafları için tıklayınız.


 

Maliye Söyleşileri Etkinliği kapsamında 08.12.2015 tarihinde Dr. Öğr. Üy. Başar SOYDAN'ın sunumuyla " Türk Vergi Hukukunda Vergi İncelemesi " adlı söyleşi düzenlenmiştir.

 

Etkinlik Afişi İçin Tıklayınız

Etkinlik Fotoğrafları İçin Tıklayınız

 

 

Maliye Söyleşileri Etkinliği kapsamında 01.12.2015 tarihinde Dr. Öğr. Üy. Özkan ZÜLFÜOĞLU'nun sunumuyla " KAMUSAL BİR MAL OLARAK FİNANSAL SİSTEMİN REGÜLASYONU: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ " adlı söyleşi düzenlenmiştir.


Etkinlik afişi için tıklayınız.

Etkinlik fotoğrafları için tıklayınız.

 

Maliye Söyleşileri Etkinliği kapsamında 27.04.2015 tarihinde Arş. Gör. Aykut AYDIN'ın sunumuyla "Yönetimlerarası Malî Transferler: Türkiye Örneği" adlı söyleşi düzenlenmiştir.


Etkinlik afişi için tıklayınız.

Maliye Bölümü Maliye Araştırma ve Uygulaması Bünyesinde Gerçekleştirilen Etkinlikler


 

-  24.02.2010 tarihinde, “Global Krizin Türk Kamu Maliyesine Yansımaları” konulu panel düzenlenmiştir. (Prof. Dr. Halil Nadaroğlu’nun Anısına).  Panele konuşmacı olarak T.C. Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek katılmıştır. 

 

- 30 Nisan 2008 tarihinde, “Global Krizin Türk Kamu Maliyesine Yansımaları, Hedefler, Beklentiler”, konulu panel düzenlenmiştir. (Prof. Dr.Halil Nadaroğlu’nun Anısına). Panele konuşmacı olarak T.C. Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan katılmıştır.

 

- 8 Mart 2007 tarihinde, “2006 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri, 2007 Yılı Hedefleri ve Beklentiler”, konulu panel düzenlenmiştir. (Prof. Dr. Halil Nadaroğlu’nun Anısına). Panele konuşmacı olarak T.C. Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan katılmıştır.

 

- 16 Şubat 2006 tarihinde “2005 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri, 2006 Yılı Hedefleri ve Beklentiler” konulu panel düzenlenmiştir. (Prof. Dr. Halil Nadaroğlu’nun Anısına). Panele konuşmacı olarak T.C. Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan katılmıştır.

 

- 17 Şubat 2005 tarihinde, “2004 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri, 2005 Yılı Hedefleri ve Beklentiler” konulu panel düzenlenmiştir.  (Prof. Dr. Halil Nadaroğlu’nun Anısına). Panele konuşmacı olarak T.C. Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan katılmıştır.

 

- 18 Şubat 2004 tarihinde, “2003 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri, 2004 Yılı Hedefleri ve Ek Kaynak İhtiyacı” konulu panel düzenlenmiştir. (Prof. Dr. Halil Nadaroğlu’nun Anısına). Panele konuşmacı olarak T.C. Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan katılmıştır.
 
 
- 12-16 Mayıs 2003 tarihleri arasında İ.İ.B.F. Maliye Bölümü ile işbirliği halinde XVIII. Türkiye Maliye Sempozyumu düzenlenmiştir.
 
 
- 16 Aralık 2002 tarihinde, “Türk Vergi Sisteminde Yapılması Düşünülen Düzenlemeler”, konulu panel düzenlenmiştir.  (Prof. Dr. Halil Nadaroğlu’nun Anısına). Panele konuşmacı olarak T.C. Maliye Bakanı Sayın Sümer Oral katılmıştır.
 
 
- 6 Haziran 2002 tarihinde , “Sermaye Piyasasında Kurumsal Yatırımcıyı Özendirici Vergi Teşvikleri” konulu panel düzenlenmiştir.(Prof. Dr. Adnan Tezel’in Anısına).
 

- 19 Şubat 2002 tarihinde, “Özel Tüketim Vergisi Kanun Tasarısı” konulu panel düzenlenmiştir. (Prof. Dr. Halil Nadaroğlu’nun Anısına)

 

- 4 Kasım 1999 tarihinde,  Heidelberg Üniversitesi, İktisat Fakültesi Alfred Weber Enstitüsü’nden Prof. Dr. Manfred Rose’un katılımı ile “21. yüzyıla Doğru Nasıl Bir Gelir Vergilendirilmesi” başlıklı bir konferans düzenlenmiştir.

 

- 27 Mayıs- 1Haziran 1996 tarihlerinde İstanbul’da ve Ankara’da A.B.D. Kansas Üniversitesi, Hukuk Fakültesi ve Umut Vakfı’nın işbirliği ile uluslar arası bir sempozyum düzenlenmiştir.

 

- Haziran-Temmuz 1997’de Müfettişlik ve Hesap Uzmanlığı sınavlarına hazırlık programı düzenlemiştir.

 

- 17 Haziran 1994, Hamburg Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Albert J. Radler, “Recent Issues and Developments in International Taxation”, konulu konferans vermiştir.

 

- 3 Aralık 1992 tarihinde, “1993 Mali Yılı Bütçesinin Değerlendirilmesi” konulu panel düzenlenmiştir.

 

- 23-25 Mayıs 1991 tarihleri arasında VII. Türkiye Maliye Sempozyumu “Merkezi İdare ve Mahalli İdareler arası Mali İlişkiler” konusunda düzenlenmiştir.

 

 -Ocak 1990’da Maliye Bölümü öğretim üyeleri Maliye Araştırma Uygulama Merkezi’nin imkanları ile Brüksel’e gitmişler ve Avrupa Topluluğu’nda üç günlük Avrupa Topluluğu’nun Bütçesi ile ilgili seminer programına katılmışlardır.

 

- 1989 yılında, Vergi Kanunlarındaki Son Değişikliklerin Değerlendirilmesi” konulu panel   

düzenlenmiştir.

 

- 1988 yılında , “KİT’lerin Özelleştirilmesi” konulu panel düzenlenmiştir.

 

 

 

-

 

 

 

 

 


Bu sayfa Public Finances tarafından en son 28.01.2019 10:32:23 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM