Bölüm Başkanı'nın Mesajı

Maliye Bölümü'ne hoş geldiniz...

Maliye Bölümü, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde 1984 yılından beri hizmet vermekte olup aslında kökleri çok daha eskilere dayanmaktadır. Bölümümüzün temelini 1959 yılında dört yıllık eğitim veren İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde (İ.İ.T.İ.A.) kurulmuş üç ihtisas alanından biri olan "Maliye-Muhasebe" kürsüsü oluşturmaktadır. Maliye Kürsüsü mevcudiyetini, İ.İ.T.İ.A.'de 1967 yılından itibaren gece öğrenimine de başlanmasıyla, programlarda yapılan değişiklik sonrası uygulanılan iki uzmanlık alanından biri olan "İktisat-Maliye" kürsüsü şeklinde devam ettirmiştir. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin 1982 yılı Temmuz ayında Marmara Üniversitesi'ne dönüşmesiyle bünyesinde kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne bağlı olarak 1984 yılında kurulan "Maliye Bölümü" eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Bölümümüzün bu eski tarihi günümüze güçlü bir akademik kadronun oluşturduğu alt yapı ve akademik geleneği miras bırakmıştır.

Bölümümüzde dört ana bilim dalı bulunmaktadır. Bunlar; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama'dır. Lisans öğretiminin yanı sıra, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nce her yıl maliye teorisi, mali iktisat ve mali hukuk ana bilim dallarına bağlı olarak açılan tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programları da bölümümüzce yürütülmektedir.

Söz konusu lisans, yüksek lisans ve doktora programları esas olarak bölümümüz kadrosunda halen yer alan beşi Profesör, biri Doçent, sekizi Doktor Öğretim Üyesi olan öğretim üyeleri ile sürdürülmektedir. Diğer taraftan bir Öğretim Görevlisi Doktor ve altı Araştırma Görevlisi de öğretim faaliyetlerinin çeşitli aşamalarında öğretim üyelerine yardımcı olmaktadırlar. Ayrıca programımızda yer alan hukuk, ekonomi, muhasebe ile işletme alanına giren dersler ilgili bölümlerden gelen alanında uzman öğretim üyeleri ile üniversitemizce görevlendirilmiş öğretim görevlileri tarafından yürütülmektedir. Kısaca, bölümümüz öğretim faaliyetini çok sayıdaki, her biri kendi alanında uzman, değerli öğretim üyesi ve yardımcıları ile sürdürmektedir.

Bölümümüzde ağırlıklı olarak kamu maliyesi, kamu ekonomisi ve vergi mevzuatı derslerinin yanında, muhasebe, ekonomi ve hukuk alanındaki temel derslerle de desteklenmiş kapsamlı bir öğretim hizmeti verilmekte olup, öğretimde temel amaç, gerek özel kesim gerekse kamu kesiminde her düzeydeki yetişmiş eleman ihtiyacını karşılayacak dil bilen fakat aynı zamanda ekonomik ve mali olayları çeşitli boyutlarıyla değerlendirme yeteneğine kavuşmuş bireyler yetiştirmektir. Bu anlayışa dayalı olarak hazırlayıp uyguladığı programla, bölümümüz, öğrencilerine kapsamlı ve yeterli bir eğitim verme iddiasını taşımaktadır.

Prof. Dr. Ayşe Güner

Maliye Bölüm Başkanı

ayseguner


Bu sayfa Public Finances tarafından en son 17.07.2019 16:06:08 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM