Bölüm Başkanı'nın Mesajı

Maliye Bölümü'ne hoş geldiniz...

 

Maliye Bölümü, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bağlı olarak yükseköğretim hizmeti vermekte olan köklü geçmişe sahip bir akademik birimdir. Üniversitemizin nüvesini teşkil eden İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (İİTİA) bünyesinde 1959 yılında dört yıllık eğitim vermek üzere kurulmuş üç ihtisas alanından biri olan "Maliye-Muhasebe Kürsüsü” bölümümüzün temelini oluşturmaktadır. Maliye Kürsüsü varlığını, İİTİA'da 1967 yılından itibaren öğretim programlarında yapılan değişiklik sonrası "İktisat-Maliye Kürsüsü” şeklinde devam ettirmiştir. İİTİA'nın 1982 yılında Marmara Üniversitesi'ne dönüşmesiyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne bağlı olarak 1984 yılında kurulan "Maliye Bölümü" halen bu ad altında yükseköğretim faaliyetini sürdürmektedir. Bölümümüzün bu köklü geçmişi, günümüze güçlü bir akademisyen kadrosunu ve akademik geleneği miras bırakmıştır.

Bölümümüzde Mali Hukuk, Maliye Teorisi, Mali İktisat ile Bütçe ve Mali Planlama adı altında dört anabilim dalı bulunmaktadır. Lisans öğretiminin yanı sıra, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Mali Hukuk, Maliye Teorisi ve Mali İktisat bilim dallarına bağlı olarak açılan tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programları da bölümümüzce yürütülmektedir.

Bölümümüz kadrosunda halen beş profesör, bir doçent, sekiz doktor öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi doktor ve dört araştırma görevlisi akademik faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca programımızda yer alan hukuk, iktisat, muhasebe ve işletme alanındaki dersler ilgili bölümlerden gelen alanında uzman öğretim üyeleri ile üniversitemizce görevlendirilmiş öğretim görevlileri tarafından yürütülmektedir. Bu itibarla, bölümümüz öğretim faaliyetini çok sayıdaki, her biri kendi alanında uzman öğretim üyesi ve yardımcıları ile sürdürmektedir.

Bölümümüzde ağırlıklı olarak kamu maliyesi, kamu ekonomisi, vergi hukuku ve Türk vergi sistemi derslerinin yanında, muhasebe, iktisat ve hukuk alanındaki temel derslerle de desteklenmiş kapsamlı bir öğretim hizmeti verilmektedir. Bu bağlamda temel amacımız, gerek özel kesim ve gerekse kamu kesiminde her düzeydeki yetişmiş eleman ihtiyacını karşılayacak donanıma ulaşmış olan; aynı zamanda iktisadi ve mali olayları çeşitli boyutlarıyla değerlendirme yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir. Bölümümüz, bu anlayışa dayalı olarak hazırlayıp uyguladığı programla, öğrencilerine kapsamlı ve yeterli bir eğitim verme iddiasını taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle değerli çalışma arkadaşlarımız ile sevgili öğrencilerimize esenlik ve başarılar dilerim.

 

Prof. Dr. Erkan Aydın

Bölüm Başkanı

 


Bu sayfa Public Finances tarafından en son 19.04.2022 15:32:52 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM